Problem med övningar!

Jag beklagar men efter den senaste automatiska uppdateringen av hemsidan så har
det hänt något med visningen av övningarna. Den plugin som hanterar övningarna har slutat att fungera, utvecklaren är informerad och jag kommer åtgärda problemet så fort felet har korrigerats.

Thomas