Ny övning och lite omstrukturering

En ny övning har lagts till – Gissa Tonart – man skall tala om vilken tonart som visas utifrån antal förtecken och den grundton som anges.

Förutom detta har jag flyttat om i menyerna lite, försökte gruppera i undermenyer.
Få se om det blir lite mer ordning nu……