Justeringar på hemsidan

Har rotat runt lite i CSS-filer och lagt till en funktion som
visar senaste nyheten på förstasidan.