Justering av menyer

Tidigare har menyer döljts av den laddade applikationen vilket fått till följd att man inte nått alla applikationer utan att klicka på ”Om” innan. Nu skall menyerna visas korrekt.